סמלים בצה"ל

הסבר על הסמלים בצה"ל ובצבא

דיסקית

על הדסקית נאמר "מהמסטינג שלי עשו את הדסקית שלך". מסטינג (כלי אוכל ממתכת ששימש בעבר בטירונות, כיום הוצא משימוש בצה"ל). זהו משפט הבא להוכיח אדם, […]

קיטבג

מי אינו מכיר את צנצנת העוגיות הקלאסית: צרה וגבוהה, עם פתח למעלה, שלא מאפשר בשום אופן להגיע למה שלמטה! זהו ה קיטבג שצורתו אליפסית, התרמיל […]

דרגות ותגים

סיפור קצר – דרגות / תגים "בצילו של אילן התפרקד לו חייל יגע-יום לפוש קמעה מעול מפקדיו ומנטל האימונים של יחידתו. לרוע מזלו של המשתמט […]

תולדות המדים

מדי צה"ל – תולדות המדים 1. 1950-1947: המעבר לצבא סדירמלכתחילה, בעת הקמת צה"ל, עמדה מול מקימיו המטרה לשוות לו, בין השארבעזרת המדים, ייחודיות, אחידות ואופי […]