מילואים

מילואים – מה זה בעצם מילואים

לאחר שתושבי ישראל מסיימים את השירות הסדיר בצה"ל , הם משובצים בשירות מילואים.
בשונה לשירות הסדיר בצה"ל , שירות מילואים נעשה פעם עד מספר פעמים בשנה ולא יום יום.
מטרת שירות מילואים הוא לתגבר את הצבא הסדיר במצבי ירום של מלחמה, מבצעים, אסונות וכד'. בשאר הזמן מגוייס שירות המילואים לאימונים ובטחון שוטף.

קצין מילואים ראשי (בראשי תיבות: קמל"ר), קצין בדרגת תת אלוף, אחראי על מערך מילואים.
חוק שירות המילואים הוא חובה בישראל ומחייב. גיל הפטור מ- מילואים משתנה כל הזמן וכן כמות הימים בשנה שונה בין אחד לשני.
רוב האנשים שעושים מילואים הם גברים, אך ניתן גם למצוא נשים שעושות מילואים.

בדרך כלל נקראים אנשים למילואים לצורך אימונים ותרגול, אך ניתן גם לקרוא ל- מילואים בצו חירום הנקרא "צו 8" שמחייב את האנשים להגיע בהתרעה קצרה ומיידית ל- מילואים.
בעבר שירות מילואים נחשב לסמל סטטוס והווי חברתי. אנשים רצו מאוד לשרת במילואים. איש המילואים, ה'מילואימניק', תואר כחייל טוב, מחוספס קצת אך בעל הומור, כושר ואלתור .שירות מילואים נחשב בזמנו לאידאולוגייה טהורה שמטרתה להגן על המדינה בכל מחיר. דמות המילואימניק זוהתתה עם ה"צבר " הישראלי.

מה זה צו 8

צו 8 מופעל במקרים חריגים כמו פרוץ מלחמה או בעת צורך מיידי בכוח אדם לפעולות חיוניות לביטחון המדינה. סעיף 8 לחוק שירות המילואים מקנה לשר הביטחון את הסמכות לגייס מילואים, בנסיבות חירום, וכשביטחון המדינה מחייב זאת בעזרת צו 8, באישור הממשלה או, אם אין אפשרות לקבל את אישורה בשל דחיפות העניין, בהסכמת ראש הממשלה. השר רשאי להאציל את סמכותו לאחרים.

מקורו של הביטוי בגרסתו הראשונה (מ־1949) של חוק שירות ביטחון, שבה הופיעה בסעיף 8 הסמכתו של שר הביטחון "לקרוא בצו, לכל יוצא-צבא הנמנה עם כוחות המילואים של צבא-הגנה לישראל, להתייצב לשירות סדיר או לשירות מלואים, כפי שנקבע בצו, במקום ובזמן שנקבעו בצו, ולשרת כל זמן שהצו יעמוד בתקפו". הביטוי שרד גם לאחר חקיקת חוק שירות ביטחון חדש ב-1959, בו נדדה הוראה זו לסעיף 26, ולאחר חקיקתו של נוסח משולב ב-1986 לחוק ששינה את מספר הסעיף ל-34. בחוק שירות המילואים, שנחקק ב-2008, שבו ההוראות לסעיף 8.