תנאי שימוש

אחריות
.אתר מילואים בסבבה אינו אחראי למידע/תוכן/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן . האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן . התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עיצה/חוות דעת מקצועית כמו כן, אתר מילואים בסבבה לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים .באמצעות הפלטפורמות
. לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדור זה . כל האחריות הנובעת מהעלאת תכנים מסוג זה מוטלת על המשתמש עצמו . האתר שומר לעצמו את הזכות-אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי ,האתר אוסר לפרסם/להעלות מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים אסורים על פי דין, עוינים, מזיקים גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מאיימים, טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות .אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראלי
.אתר מילואים בסבבה מאוחסן בחסות מילואמניק גאה ללא תשלום ואין באחריותו על תכני האתר

info@mill.co.il