תגמולי מילואים

מילואים – סיימנו את ה מילואים מי צריך לדאוג לנו?
בעיקרון יש מספר אפשרויות בהתאם למצב התעסוקתי שלכם
1. שכיר מלא- על מעסיקך לשלם לך את תגמול מילואים
2. שכיר העובד שלא בשכר חודשי מעל 75 ימי עבודה לפחות, בשלושת החודשים שקדמו לתחילת שירות המילואים – על מעסיקך לשלם לך את תגמול מילואים. במידה ועבדת פחות מ 75 ימים עליך לתבוע תגמולי מילואים בסניף הביטוח הלאומי.
3. עצמאי – עליך לתבוע תגמול מילואים מן המוסד לביטוח לאומי.
4. סטודנט או תלמיד במוסד להשכלה גבוהה – עליך לתבוע את תגמול מילואים מן המוסד לביטוח לאומי.
5. מובטל – עליך לתבוע תגמול מילואים מן המוסד לביטוח לאומי.

טופס תגמול מילואים מאתר ביטוח לאומי
יש לבדוק את המידע באתר לביטוח לאומי