סמלים בצה"ל

הסבר על הסמלים בצה"ל ובצבא

קיטבג

מי אינו מכיר את צנצנת העוגיות הקלאסית: צרה וגבוהה, עם פתח למעלה, שלא מאפשר בשום אופן להגיע למה שלמטה! זהו ה קיטבג שצורתו אליפסית, התרמיל […]

דרגות ותגים

סיפור קצר – דרגות / תגים "בצילו של אילן התפרקד לו חייל יגע-יום לפוש קמעה מעול מפקדיו ומנטל האימונים של יחידתו. לרוע מזלו של המשתמט […]

תולדות המדים

מדי צה"ל – תולדות המדים 1. 1950-1947: המעבר לצבא סדירמלכתחילה, בעת הקמת צה"ל, עמדה מול מקימיו המטרה לשוות לו, בין השארבעזרת המדים, ייחודיות, אחידות ואופי […]