אוהב את המולדת שלי

פשוט אוהב את המולדת שלי

כי יש לנו מולדת אחד ומשהו צריך לשמור אליה"